SANNITREE SANNIGRO

 

SANNITREE SANNIGRO

Skontaktuj się z nami: globint@t-online.hu
Rozwiązanie: - BIOENZYMATYCZNY GRANULAT SANNITREE, skuteczny koncentrat, który podnosi liczbę bakterii i enzymów, przez co: przyspiesza spowolnione procesy rozkładu organicznych odpadów, ponownie uruchamia procesy zatrzymane oraz przywraca zaburzoną równowagę biologiczną.

ROZWIĄZANIE: Rozkład odpadów organicznych odbywa się w większości w środowisku aerobowym (bogatym w tlen), przy udziale bakterii tlenowych. SANNITREE SANNIGRO jest kombinacją szczególnych enzymów, bakterii aerobowych o wysokiej skuteczności działania oraz szczególnych substancji odżywczych dla bakterii. Jego stosowanie w ogromnym stopniu wzmaga rozwój bakteryjnej populacji, przez co:

  1. przyspiesza spowolnione procesy rozkładu organicznych odpadów,
  2. ponownie uruchamia zatrzymane procesy,
  3. przywraca zaburzoną równowagę biologiczną.

Wynikiem stymulacji naturalnego procesu samooczyszczenia jest system dobrze funkcjonujący i bezproblemowy. Przy użyciu SANNIGRO można skutecznie zmniejszyć poziom materii organicznej otwartych systemów odpadów organicznych i systemów składowania ścieków ( wartość HZT/BZT). Jest to nasz najbardziej intensywny produkt, ponieważ w trakcie wstępnego napowietrzenia liczba bakterii ulega stokrotnemu wzrostowi (1000 miliard mikroorganizmów/gram)! Umożliwia to szybki i bardzo efektywny rozkład biologiczny, jeszcze zanim powstałaby nieprzyjemna woń lub zanim odpady czy ścieki stałyby się anaerobowymi. Dzięki dużej efektywności preparatu osiągnąć można doskonałe wyniki również tam, gdzie z powodu dużej ilości traktowanych odpadów lub zaniedbania systemu przy zastosowaniu innych środków można by osiągnąć jedynie wolną poprawę (np. traktowanie płynnego obornika trzody chlewnej, rehabilitacja jezior obornika, itp.). Wynikiem biologicznego rozkładu jest przekształcenie organicznych zanieczyszczeń i odpadów w wodę, dwutlenek węgla i bezwonne, nieszkodliwe substancje które wykorzystywane są przez bakterie do ich własnego rozwoju. Uwalnianie traktowanych ścieków jest dla środowiska znacznie mniej szkodliwe.

Wbrew powszechnemu przekonaniu tajemnicą wolnych od zatorów sieci, dobrze funkcjonujących stacji zlewnych ścieków i gnojowicy, separatorów tłuszczu, itp. nie jest używanie chemicznych środków czyszczących. W rzeczywistości te chemiczne wyroby są skuteczne tylko przez krótki okres czasu. W istocie, poprzez zniszczenie flory bakteryjnej, tylko wzmagają problem.

Znacznie bardziej skuteczne jest systematyczne (co tygodniowe, co miesięczne) stosowanie biologicznych środków czyszczących i przetwarzania odpadów, takich jak SANNIGRO. W ten sposób możemy profilaktycznie zapobiec znacznym wydatkom związanym z usuwaniem usterek i zaoszczędzić poważne sumy dodatkowych kosztów (czyszczenia kory i osadów, transportu, pracy urządzeń, pracy człowieka, grzywny z tytułu ochrony środowiska, itp.).

 

SUBSTANCJE CZYNNE:

Mikroorganizmy (niepatogenne - niezakaźne)

AEROBOWE Mikroorganizmy, które zdolne są do biologicznego rozkładu organicznych odpadów tylko w obecności tlenu. Charakterystyczna zawartość substancji czynnych to 3 miliardy/gram mikroorganizmów aerobowych.

Enzymy: - Różnorodne enzymy powodują rozkład i upłynnienie materiałów organicznych odpadów, zapewniając tym pożywkę niezbędną bakteriom do szybkiego rozwoju i rozmnażania.

AMYLAZY – Enzymy te rozkładają roślinną skrobię na substancje rozpuszczalne w wodzie. Rośliny, szczególnie zboża i warzywa, zawierają znaczne ilości skrobi.

PROTEAZY – Enzymy te rozkładają proteiny. Mięso i sery charakteryzują się wysoką zawartością protein.

LIPAZY: Te, spalające tłuszcze, enzymy rozkładają tłuszcze na substancje rozpuszczalne w wodzie.

POŻYWKA: - Takie specjalne substancje pokarmowe, które umożliwiają wielokrotny wzrost liczby bakterii w stadium wstępnego napowietrzenia.

OSTRZEŻENIE: - Należy unikać stosowania jednocześnie z jakimikolwiek środkami dezynfekującymi i czyszczącymi o zawartości aktywnego chloru lub fenolu!

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

SANNIGRO stosowany może być na licznych obszarach rolnictwa, przemysłu i przemysłu usługowego, wszędzie tam, gdzie w dużych ilościach powstają odpady pochodzenia organicznego oraz istnieją warunki rozkładu aerobowego. Kilka ważniejszych obszarów zastosowania, w niepełnym wykazie:

1. ROLNICTWO: traktowanie obornika płynnego, konserwacja i rehabilitacja stacji obornika.

obniżenie wartości HZT/BZT

konserwacja sieci kanalizacyjnej, profilaktyczne zapobieganie zatorom

dezodoryzacja.

2. PRZEMYSŁ:

traktowanie mułu ścieków, konserwacja sieci kanalizacyjnej, profilaktyczne zapobieganie zatorom (stacje oczyszczania ścieków)

rozkład odpadów organicznych obniżenie wartości HZT/BZT, dezodoryzacja, konserwacja sieci kanalizacyjnej. (ubojnie, przetwórnie mleka i serów, chłodnie, restauracje, kuchnie zakładowe, itp.).

DOZOWANIE: - Zgodnie ze szczegółową instrukcją stosowania dołączoną do produktu

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE: - Granulat o przyjemnym zapachu

BEZPIECZEŃSTWO: - Bioenzymatyczny preparat SANNOGRO nie jest środkiem chemicznym. Zawiera wyłącznie identyczne z naturalnymi bakterie, enzymy i substancje uzupełniające. Jest w 100% przyjazny dla środowiska. Nie uszkadza sieci kanalizacyjnej, nie ma działania korodującego. Jest zupełnie nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt, ponieważ zawarte w nim substancje czynne znaleźć można także w organizmach żywych.

vissza