SunnyGlobe Pond – W celu biologicznego oczyszczenia ogrodowego jeziorka

 

SunnyGlobe Pond – W celu biologicznego oczyszczenia ogrodowego jeziorka

Skontaktuj się z nami: globint@t-online.hu
Najczęstszym powodem wysokiej zawartości materii organicznej w jeziorze o zamkniętym systemie jest częściowy lub całkowity brak w nim szczepów pożytecznych bakterii.


Bakterie redukujące, konsumujące związki organiczne znajdują się zazwyczaj wszędzie, lecz tylko w tak małych ilościach, że nie są w stanie dokonać rozkładu dużej ilości substancji organicznych ogrodowego lub większego jeziorka o zamkniętym systemie. Jest to charakterystyczne zwłaszcza dla stawów sztucznych, niezasilanych wodą ze źródła czy potoku. Często problem stanowi nadmierne karmienie, ponieważ znajdujące się w pokarmach tłuszcze ciężko się rozkładają, podczas szkodliwych procesów rozkładu stają się trujące. Wynik: zaparzenie i gnicie.

Bioenzymatyczny preparat proszkowy SUNNYGLOBE POND oferuje rozwiązanie tego problemu, ponieważ enzymy dokonują rozkładu składników odpadów pochodzenia organicznego, które stają się następnie pożywką dla znajdujących się w bioenzymatycznym proszku SUNNYGLOBE POND 14 rodzajów bakterii spożywających materię organiczną, gwarantując tym przekształcenie się ogrodowego jeziorka w zdrowy ekosystem. Pod wpływem zabiegu ogrodowe jeziorko stanie się bezwonne.

Pod wpływem traktowania bioenzymatycznym preparatem proszkowym SUNNYGLOBE POND materia organiczna znajdująca się w jeziorku rozkłada się na związki próchnicze, wodę, dwutlenek węgla, a dzięki procesom nitryfikacyjnym i denitryfikacyjnym na związki azotu oraz gazowy tlen. Są to substancje naturalne, wywierające zbawienny wpływ na środowisko.

GDZIE MOŻNA STOSOWAĆ, KOMU POLECAMY?

SUNNYGLOBE POND stosowany może być zarówno w jeziorkach słodkowodnych, jak i słonowodnych. Jego stosowanie pozwala częściowo lub całkowicie zaniechać wymiany wody, jednak woda jeziorka musi być w ruchu, istnieje więc potrzeba jej krążenia lub natleniania. Proces jest nie tylko szybki, ale także bezwonny, ponieważ nasz produkt znacznie zmniejsza zapachy pochodzenia organicznego.

vissza